Turniej towarzyszący 22.11.2020

Turniej Towarzyszący
Arcymistrzowskiemu Festiwalowi Kobiet
im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej

22 Listopad 2020

Turniej Rodzinny

1. ORGANIZATOR:  Dolnośląski Związek Szachowy                                                                                                               
2. TERMIN I MIEJSCE: 22 listopad 2020r. (niedziela)

KS AZS Wratislavia
ul. Na Grobli 30-32 50-421 Wrocław

  – od godz. 9:15-9:45 potwierdzenie zgłoszeń, opłacenie wpisowego;

  – godz. 9:50 rozpoczęcie turnieju;

  – godz. 10.00-13.30 rundy I-VII

             Zakończenie zawodów bezpośrednio po rundzie VII.

3. ZGŁOSZENIA:  

 • poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.dzszach.pl
 • telefonicznie, sms lub e-mail z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, numer szkoły/przedszkola lub nazwa klubu, kategoria szachowa. Kontakt: Olga Lisowska: tel. 698-024-599 e-mail: olga.lisowska@gmail.com

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20  listopada 2020 r. do godz. 12.00

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • terminowe zgłoszenie;
 • kryterium wiekowe – dzieci urodzone w 2010 r. i młodsze -turniej do lat 10
 • kryterium wiekowe – dzieci urodzone w 2006 r. i młodsze – turniej do lat 14
 • Grupa Rodziców rodzice dzieci biorących udział w turnieju.
 • opłacenie wpisowego 20 zł dla wszystkich grup dziecięcych na konto:

Dolnośląskiego Związku Szachowego 11 1750 0012 0000 0000 3870 3099

Wpisowe wpłacane na Sali gry wzrasta o 10 zł

UWAGA!! Podczas trwania turnieju dzieci będą pod opieką organizatorów (konieczne oświadczenie o powierzeniu opieki), chyba że rodzic jest uczestnikiem turnieju. Zakaz wstępu na teren Klubu dla kibiców!! Liczba uczestników ograniczona do 60 osób.
5. SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Tempo gry we wszystkich grupach 10 minut na partię + 5 sekund  na posunięcie.

6. NAGRODY:

 Grupa dzieci do lat 10:

 • Nagrody dla 3 pierwszych dziewczynek oraz 3 pierwszych chłopców
 • dyplomy oraz nagrody dla wszystkich dzieci uczestniczących w turnieju.

Grupa do lat 14

 • Nagrody dla 3 pierwszych dziewczynek oraz 3 pierwszych chłopców
 • dyplomy oraz nagrody dla wszystkich dzieci uczestniczących w turnieju

Grupa Rodziców

 • Nagrody dla  3 pierwszych kobiet oraz 3 pierwszych mężczyzn

Będzie prowadzona klasyfikacja rodzin, za którą zostaną wręczone dyplomy. Do klasyfikacji liczy się wynik punktowy 4 najlepszych członków rodziny (maksymalnie 1 osoba dorosła)

8. INFORMACJE DODATKOWE:

 • w turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy PZSzach i FIDE;
 • za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników odpowiadają rodzice/opiekunowie;
 • udział w turnieju jest równoznaczny z udzieleniem prawa do publikacji zdjęć z wizerunkiem zawodników na potrzeby zawodów;
 • ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do organizatora