Turniej otwarty – 21.11.2020

Otwarty Turniej Towarzyszący
Arcymistrzowskiemu Festiwalowi Kobiet
im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej

21.11.2020

ORGANIZATORZY:

  • Dolnośląski Związek Szachowy
  • Biały Król Wisznia Mała
  • KS AZS Wratislavia


TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK: 21.11.2020 r.
Klub Sportowy AZS Wratislavia
ul. Na Grobli 30-32, Wrocław

UCZESTNICTWO:

W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy, którzy kochają GRĘ KRÓLEWSKĄ bez względu na posiadaną kategorię szachową oraz przynależność klubową.

Wpisowe – 30 zł od uczestnika.

Zwolnieni z wpisowego zawodnicy z tytułem GM, IM, WGM, WIM

Ze względu na wielkość sali oraz obostrzenia epidemiologiczne ilość zawodników jest ograniczona do 60. Decyduje kolejność wpłaty wpisowego.

Wpłata wpisowego możliwa jest szybkim przelewem podczas przesyłania zgłoszenia w serwisie turniejowym

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5758082086862848/players

HARMONOGRAM TURNIEJU:
sobota, 21.11.2020
– godz. 9.00 – 9.45 – potwierdzenie udziału
– godz. 10.00 – 15.00 – 1 – 9 runda
– ok. godz. 15.30 – zakończenie turnieju

SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry: 10 min + 5 sek/pos..

Turniej będzie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza wg zaleceń PZSzach.

NAGRODY:

OPEN:

I miejsce – 500 zł

II miejsce – 400 zł

III miejsce – 300 zł

IV miejsce – 200 zł

V miejsce – 100 zł

VI-VII miejsce – 50zł

KOBIETY:

I miejsce – 300 zł

II miejsce – 200 zł

III miejsce – 100 zł

IV-V miejsce – 50 zł

Najlepszy senior (rocznik 1965 i starsi) – 100 zł

I miejsce w klasyfikacji niepełnosprawnych – 100 zł

KLASYFIKACJE RANKINGOWE:

Najlepszy zawodnik do 2000 – 100 zł

Najlepszy zawodnik do 1700 – 100 zł

Nagroda losowana – 50 zł

Nagrody nie są łączone, każdemu zawodnikowi przysługuje tylko jedna nagroda.

UWAGI KOŃCOWE:
Sędzia turnieju: Aleksander Sokólski – Sędzia Klasy Międzynarodowej.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE, organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i podjęcia decyzji dotyczących spraw technicznych.

Informacje dotyczące turnieju można uzyskać:
Łukasz Butkiewicz – lukasz.butkiewicz@dzszach.pl , 501153845
Lidia Zdziarska-Zaręba – lidia.zdziarska@gmail.com, 667995191

Udział w Turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów dla potrzeb Turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ RODO),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatorów Turnieju.