Puchar Kobiet online – regulamin

Puchar Polski Kobiet online towarzyszący Arcymistrzowskiemu Festiwalowi Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej
20.11.2020 r.

ORGANIZATOR: Dolnośląski Związek Szachowy

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK: 20.11.2020 r. godzina 18.30
Platforma: chess.com

Bezpośredni link do turnieju: https://www.chess.com/live#t=1720862.

UCZESTNICTWO :
Dla wszystkich chętnych kobiet, turniej bez wpisowego.

Aby wziąć udział należy dołączyć do klubu Radzikowska na chess.com

https://www.chess.com/club/radzikowska

Aby zostać przyjętym do klubu, należy mieć wypełnioną rubrykę imię i nazwisko w swoim profilu. Z uwagi na konieczność weryfikacji przez organizatora, prośbę o dołączenie należy przesłać najpóźniej godzinę przed turniejem.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund, tempo 3 min + 2 sek. W zależności od frekwencji, ilość rund może zostać zmniejszona przez algorytm serwisowy. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punkty pomocnicze, wg algorytmu na stronie. Zawodniczki uczestniczące w turnieju są zobowiązane do przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych, bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywania partii. Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty-Cheatingowej.

Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodniczkę z zawodów, za używanie niedozwolonego dopingu, po uprzednim sprawdzeniu jej partii oraz ma prawo do podania tego faktu do publicznej wiadomości.

NAGRODY:
1- 500 zł

2 – 300 zł

3 – 250 zł

4- 200 zł

5- 150 zł

6- 100 zł

7-10- 50 zł

Najlepsza zawodniczka powyżej 40 roku życia – 100 zł

Najlepsza juniorka do lat 18- 100 zł

Najlepsza wrocławianka (zamieszkanie lub przynależność klubowa )– 100 zł

KONTAKT

Łukasz Butkiewicz : lukasz.butkiewicz@dzszach.pl, 501153845

Lidia Zdziarska-Zaręba: lidia.zdziarska@gmail.com, 667995151

INNE:

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanych z używanym sprzętem, dostępem
do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane.