Mecz Szachowy Kobiet Polska – Reszta Świata

w ramach Festiwalu Szachów Kobiecych
im. KRYSTYNY HOŁUJ-RADZIKOWSKIEJ

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

 1. Termin i miejsce rozgrywek
 2. Termin: 3.12-11.12.2018Miejsce:Rundy 1-5 meczu szachów klasycznych odbędą się w Hotelu Monopol (ul. Heleny Modrzejewskiej 2, 50-071 Wrocław).Mecze szachów baskijskich oraz szachów szybkich odbędą się w Hotelu Q Plus Wrocław ( ul.Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław).

 

 1. Organizatorzy

Polski Związek Szachowy, Dolnośląski Związek Szachowy

 

 1. Dyrektor turnieju

WGM Jolanta Zawadzka, zawadzka.jola@gmail.com

 

 1. Oficjalna strona Turnieju

www.wgmradzikowska.pl

 

 1. Program turnieju

3.12.2018 r. (poniedziałek) – Przyjazd zawodniczek

3.12.2018 r. – godz. 20.00 – Odprawa techniczna na sali gry

4.12.2018 r. – godz. 15.00 – Uroczyste otwarcie Festiwalu

4.12.2018 r. – godz. 16.00 – I runda meczu Polska – Reszta Świata

5.12.2018 r. –  godz. 16.00 – II runda

6.12.2018 r. –  godz. 16.00 – III runda

7.12.2018 r. – godz. 16.00 – IV runda

8.12.2018 r. –  godz. 16.00 – V runda

9.12.2018 r. –  godz. 11.00 –  Mecz w Szachach Baskijskich – I runda

godz. 12.00 – II runda

godz. 13.00 – III runda

godz 14.00 – IV runda

godz 15.00 – V runda

10.12.2018 r. – godz. 11.00 – Mecz w szachach szybkich – I runda

godz. 12.00 – II runda

godz. 13.00 – III runda

godz. 14-15 przerwa obiadowa

godz. 15.00 – IV runda

godz. 16.00 – V runda

godz. 17.00 – VI runda (2 koło)

11.12.2018 r. – godz. 10.00 – Mecz w szachach szybkich – VII runda

godz. 11.00 – VIII runda

godz. 12.00 – IX runda

godz. 13.00 – X runda

11.12.2018 r. –  godz. 16.00 – Zakończenie festiwalu

 

 1. System rozgrywek i tempo gry.

Mecz rozgrywany będzie systemem Scheveningen na dystansie 5 rund. Każda z drużyna będzie składała się z 5 zawodniczek, z których każda zagra jedną partię z każdą zawodniczką drużyny przeciwnej. Losowanie kolorów nastąpi na odprawie technicznej.

Tempo gry w partiach klasyczny: 90 min/40pos. + 30 min na dokończenie oraz po 30 sek. bonifikaty za każdy ruch od początku partii.

Tempo gry w meczu szachów baskijskich : 15 min. + 10 sec. za każde wykonane posunięcia

Tempo gry w meczu szachów szybkich : 15 min. + 10 sec. za każde wykonane posunięcia

Mecz wygrywa drużyna, która w klasyfikacji łączonej szachów klasycznych i szybkich zdobędzie więcej punktów. Punkty zdobyte w partiach klasycznych liczą się podwójnie.

Przy równej ilości punktów decyduje wynik meczu Szachów Baskijskich, a następnie ilość małych punktów w meczu partii klasycznych, a później ilość małych punktów w meczach szachów szybkich.

 1. Nagrody

Pula nagród: 25 500 PLN

Klasyfikacja generalna: 12 000 PLN

Drużyna zwycięska otrzymuje do podziału między zawodniczki 9000 PLN, a drużyna przegrana 3000 PLN.

Nagrody indywidualne: 8000 PLN

– za najlepsze wyniki w partiach klasycznych (najwyższa liczba punktów, niezależnie od wyniku drużyny): 5000 PLN

1 miejsce : 1500 PLN

2 miejsce : 1200 PLN

3 miejsce : 1000 PLN

4 miejsce : 750 PLN

5 miejsce : 550 PLN

– za najlepsze wyniki w partiach szybkich (najwyższa liczba punktów, niezależnie od wyniku drużyny): 3000 PLN

1 miejsce : 1000 PLN

2 miejsce : 750 PLN

3 miejsce : 550 PLN

4 miejsce : 400 PLN

5 miejsce : 300 PLN

 

W przypadku równej ilości punktów nagrody indywidualne są dzielone.

 

Szachy baskijskie drużynowo: 5000 PLN

Drużyna zwycięska otrzymuje do podziału między zawodniczki 3500 PLN, a drużyna przegrana 1500 PLN.

 

Nagroda dodatkowa za najpiękniejszą partię meczu – 500 PLN

* Wymienione nagrody nie uwzględniają podatków. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem od nagród powyżej 2000 PLN pobierany jest podatek w wysokości 10%.

 

 1. Informacje Techniczne

Obowiązują aktualne „Przepisy Gry FIDE”.

Spóźnienie na rundę większe niż 15 minut od jej rozpoczęcia oznacza porażkę zawodnika.

Zawodnicy nie mogą proponować i godzić się na remis przed wykonaniem 30 ruchu czarnych z wyjątkiem trzykrotnego powtórzenia pozycji.

 

 1. Warunki uczestnictwa i zakwaterowania.

Zawodniczki otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie według indywidualnie uzgodnionych warunków.

 

 1. Obowiązki zawodników.

Zawodnicy są zobowiązani do wzięcia udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia turnieju. Odstępstwo od tej zasady tylko w przypadku wcześniejszego powiadomienia i akceptacji dyrektora turnieju.

Zawodniczki ubezpieczają się we własnym zakresie.

 1. Inne

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w Komunikacie.