Turniej Otwarcia

Towarzyszący Meczowi Szachowemu Kobiet Polska – Reszta Świata

Wrocław, 05.12.2019 r.

 

ORGANIZATOR:

Dolnośląski Związek Szachowy, Polski Związek Szachowy

 

MIEJSCE ZAWODÓW:

Hotel im. Jana Pawła II ****, ul.Świętego Idziego 2, 50-328 Wrocław

 

UPRAWNIENI DO GRY:

Uczestnicy otwarcia Meczu.

 

WARUNKI FINANSOWE:

Osoby, które potwierdzą udział do godz. 15:00 nie płacą wpisowego, pozostali 30 PLN.

 

ZGŁOSZENIA:

Online: https://chessmanager.com/pl/tournaments/4814897810505728

SMS: 78 3333 900, e-mail: rafal@siwik.pl lub w dniu turnieju

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

System szwajcarski 7 rund, tempo gry 8 min. + 4 sek. (szachy szybkie)

 

PROGRAM ZAWODÓW:

Do godz. 15:00 potwierdzenie udziału.

15:00 Uroczycta ceremonia otwarcia Meczu

16:00 – rozpoczęcie I rundy Meczu Kobiet

16:15 – Rundy 1-7 Turnieju Otwarcia

  1. 19:00 zakończenie Turnieju Otwarcia

 

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, losowanie.

 

NAGRODY:

Pula nagród wynosi 1100 zł

I miejsce 350 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł, IV miejsce 50 zł

Najlepsi w kategoriach:

Kobieta 100 zł,

Senior od 50 lat 50 zł

Junior do 18 lat 50 zł

Niepełnosprawny 50 zł

Do 2000 elo 50 zł

Do 1800 elo 50 zł

Do 1600 elo 50 zł

Nagrody będą przyznawane wg. powyższej kolejności. Zawodnik można otrzymać jedną nagrodę.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność potwierdzeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) przez organiatora (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatora.