Komunikat meczu 2021

Mecz Szachowy Kobiet Polska – Reszta Świata

w ramach Festiwalu Szachów Kobiecych im. KRYSTYNY HOŁUJ-RADZIKOWSKIEJ

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Termin i miejsce rozgrywek

Termin: 7.12-15.12.2021

Miejsce: Sala Rektorska w budynku H14 Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 40 we Wrocławiu

2. Organizatorzy

Polski Związek Szachowy, Dolnośląski Związek Szachowy

3. Dyrektor turnieju

WGM Jolanta Zawadzka, zawadzka.jola@gmail.com

Lidia Zdziarska-Zaręba, lidia.zdziarska@gmail.com, 667995151

4. Oficjalna strona Turnieju

www.wgmradzikowska.pl

strona na Facebook’u: www.facebook.com/wgmradzikowska

5. Program turnieju

07.12.2021 – (wtorek) przyjazd zawodniczek

                      20:00 – odprawa techniczna

08.12.2021 – 14:00 – Uroczyste otwarcie,

                      15:00 – 1 Runda meczu

09.12.2021 – 15:00 – 2 Runda meczu 

10.12.2021 – 18:00 – Turniej szachów błyskawicznych dla kobiet

                      18:00 – Finał Grand Prix Kobiet o Puchar Firmy PROBIT

11.12.2021 – 09:30 – Turniej szachów szybkich dla wszystkich kobiet

12.12.2021 – 10:00 – Turniej szachów szybkich – finał systemem pucharowym i turniej pocieszenia    

13.12.2021 – 15:00 – 3 Runda meczu

14.12.2021 – 15:00 – 4 Runda meczu

15.12.2021 – 11:00 – 5 Runda meczu

                      16:00 – Uroczyste zakończenie

6. System rozgrywek i tempo gry.

Mecz rozgrywany będzie systemem Scheveningen na dystansie 5 rund. Każda z drużyn będzie składała się z 5 zawodniczek, z których każda zagra jedną partię z każdą zawodniczką drużyny przeciwnej. Losowanie kolorów i numeru szachownicy dla każdej zawodniczki do pierwszej partii nastąpi na odprawie technicznej.

Tempo gry w partiach klasyczny: 90 min/40pos. + 30 min na dokończenie oraz po 30 sek. bonifikaty za każdy ruch od początku partii.

Mecz wygrywa drużyna, która w klasyfikacji łączonej szachów klasycznych zdobędzie więcej punktów meczowych (za wygranie meczu 2 pkt, za remis w meczu 1 pkt, za przegraną 0 pkt)

Przy równej ilości punktów decydują kolejno:

  1. ilość małych punktów w meczu partii klasycznych
  2. wynik z turnieju eliminacyjnego w szachach szybkich

7. Nagrody

Pula nagród: 18 500

Klasyfikacja generalna: 13 000 PLN

Drużyna zwycięska otrzymuje do podziału między zawodniczki 8000 PLN, a drużyna przegrana 5000 PLN.

Nagrody indywidualne: 5000 PLN

 – za najlepsze wyniki w partiach klasycznych (najwyższa liczba punktów, niezależnie od wyniku drużyny): 5000 PLN

                                   1 miejsce : 1500 PLN

                                   2 miejsce : 1200 PLN

                                   3 miejsce : 1000 PLN

                                   4 miejsce : 750 PLN

                                   5 miejsce : 550 PLN

W przypadku równej ilości punktów nagrody indywidualne są dzielone.

Nagroda dodatkowa za najpiękniejszą partię meczu – 500 PLN

* Wymienione nagrody nie uwzględniają podatków. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem od nagród powyżej 2000 PLN pobierany jest podatek w wysokości 10%.

8. Informacje Techniczne

Obowiązują aktualne „Przepisy Gry FIDE”.

Spóźnienie na rundę większe niż 15 minut od jej rozpoczęcia oznacza porażkę zawodnika.

Zawodnicy nie mogą proponować i godzić się na remis przed wykonaniem 30 ruchu czarnych z wyjątkiem trzykrotnego powtórzenia pozycji.

W turnieju obowiązują zasady Fair Play FIDE. Zawodniczki w dowolnym momencie mogą zostać poproszone o poddanie się kontroli anty-cheatingowej – odmowa skutkuje porażką w danej partii. Do strefy rozgrywek nie można wnieść ze sobą żadnego urządzenia elektronicznego nieautoryzowanego przez arbitra głównego – w przypadku stwierdzenia posiadania przy sobie takiego urządzenia – zawodniczka przegrywa partię. W trakcie trwania zawodów będzie dostępny depozyt urządzeń elektronicznych.

9. Warunki uczestnictwa i zakwaterowania.

Zawodniczki otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie według indywidualnie uzgodnionych warunków.

10. Obowiązki zawodników.

Zawodnicy są zobowiązani do wzięcia udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia turnieju. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego powiadomienia i akceptacji dyrektora turnieju.

Zawodniczki obowiązuje smart casual dress code/business casual dress code.

Zawodniczki ubezpieczają się we własnym zakresie.

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej.

11. Patronat medialny

Szachowy portal informacyjny infoszach.pl

11. Inne

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w Komunikacie.